Primăria Birda județul Timiș

HCL

Proiect de hotarare privind stabilirea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţiiîn domeniul edilitar-gospodăresc, a ordinii, curăţeniei şi igienei publice,a întreţinerii terenurilor şi curţilor, a prevenirii incendiilor,precum şi a protecţiei mediului în comuna Birda , Jud Timis,